چلوکباب

غذای ایرانی

ته چین

چلو / پلو / کته

غذای خانگی

خوراک

غذای روز

پیش غذا

نوشیدنی

اضافات

چلوکباب

500گرم راسته با استخوان
9,300,000 ریال
خارج شیفت
4,200,000 ریال
خارج شیفت
350گرم راسته بره مزه دار شده
8,300,000 ریال
خارج شیفت
250 گرم خرده راسته گوسفندي
3,900,000 ریال
خارج شیفت
200 گرم خرده راسته گوسفندي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
300 گرم راسته گوسفندي
8,000,000 ریال
خارج شیفت
200گرم راسته گوسفندي 200گرم لقمه
7,500,000 ریال
خارج شیفت
200گرم راسته گوسفندي
6,000,000 ریال
خارج شیفت
300گرم فيله گوسفندي
8,300,000 ریال
خارج شیفت
250گرم کوبيده 100 گرم جوجه
4,200,000 ریال
خارج شیفت
350گرم سينه جوجه
3,900,000 ریال
خارج شیفت
350گرم ران جوجه
3,900,000 ریال
خارج شیفت

غذای ایرانی

500گرم ماهيچه گوسفندي
8,900,000 ریال
خارج شیفت
500گرم دست گوسفندي
8,900,000 ریال
خارج شیفت
3,350,000 ریال
خارج شیفت
خلال نارنج, خلال پسته, خلال بادام
3,400,000 ریال
خارج شیفت
خلال پسته, خلال بادام
3,500,000 ریال
خارج شیفت
500 گرم دست گوسفندي , خلال پسته, خلال بادام
9,300,000 ریال
خارج شیفت
ران مرغ, هويج پخته,بادنجان
3,300,000 ریال
خارج شیفت
خلال نارنج, خلال پسته, خلال بادام
3,400,000 ریال
خارج شیفت
خلال پسته, خلال بادام
3,500,000 ریال
خارج شیفت
سينه مرغ, هويج پخته,بادنجان
3,300,000 ریال
خارج شیفت
3,350,000 ریال
خارج شیفت
450گرم ماهي قزل آلا سرخ شده , کوکوسبزي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
500 گرم ماهيچه , خلال بادام,خلال پسته
9,300,000 ریال
خارج شیفت

غذای روز

3,150,000 ریال
خارج شیفت
180گرم دست گوسفندي.خلال نارنج.بادام پرک.زرشک
3,750,000 ریال
خارج شیفت
نصف جوجه900گرمي, بادنجان, باميه, غوره, پخت در ظرف سفالي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
100 گرم گوشت دست گوسفندي بادنجان ,گوجه
3,150,000 ریال
خارج شیفت
120گرم گوشت گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
100 گرم دست گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
100 گرم دست گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
1/4 جوجه 900گرمي,گردو رب انار ملس
3,000,000 ریال
خارج شیفت
100گرم مغز ران گوساله, کشمش, خلال هويج, خرما
3,000,000 ریال
خارج شیفت

خوراک

350گرم جوجه ران, رب انار , گردو , آب انار, سبزيجات محلي
3,800,000 ریال
خارج شیفت
200گرم راسته گوسفندي
5,600,000 ریال
خارج شیفت
7,900,000 ریال
خارج شیفت
900گرم جوجه کامل
3,800,000 ریال
خارج شیفت
450 گرم ماهي قزل آلا
3,300,000 ریال
خارج شیفت
300 گرم راسته گوسفندي
7,600,000 ریال
خارج شیفت
200گرم راسته گوسفندي 200 گرم لقمه
7,100,000 ریال
خارج شیفت
500گرم راسته با استخوان
8,900,000 ریال
خارج شیفت
350 گرم ران جوجه
3,500,000 ریال
خارج شیفت
350 گرم سينه جوجه
3,500,000 ریال
خارج شیفت
250گرم کوبيده,100گرم جوجه
3,800,000 ریال
خارج شیفت
250گرم خرده راسته گوسفندي
3,500,000 ریال
خارج شیفت
200گرم خرده راسته گوسفندي
3,300,000 ریال
خارج شیفت
300گرم فيله گوسفندي
7,900,000 ریال
خارج شیفت
2,700,000 ریال
خارج شیفت
2,700,000 ریال
خارج شیفت
500گرم دست گوسفندي
8,400,000 ریال
خارج شیفت
500گرم ماهيچه گوسفندي
8,400,000 ریال
خارج شیفت

پیش غذا

شير, خامه, جوپرک, تره فرنگي, هويج, نخودفرنگي, مرغ ساطوري
800,000 ریال
خارج شیفت
650,000 ریال
خارج شیفت
150 گرم
900,000 ریال
خارج شیفت
150 گرم
700,000 ریال
خارج شیفت
700,000 ریال
خارج شیفت
150 گرم
600,000 ریال
خارج شیفت
800,000 ریال
خارج شیفت
4 تيکه ته ديگ و 100 گرم قيمه و 100 گرم فسنجان بدون گوشت
1,100,000 ریال
خارج شیفت

نوشیدنی

270,000 ریال
خارج شیفت
218,000 ریال
خارج شیفت
300,000 ریال
خارج شیفت
300,000 ریال
خارج شیفت
300,000 ریال
خارج شیفت
300,000 ریال
خارج شیفت
270,000 ریال
خارج شیفت
270,000 ریال
خارج شیفت
300,000 ریال
خارج شیفت
46,000 ریال
خارج شیفت
218,000 ریال
خارج شیفت
218,000 ریال
خارج شیفت
218,000 ریال
خارج شیفت

اضافات

95,000 ریال
خارج شیفت
95,000 ریال
خارج شیفت
20,000 ریال
خارج شیفت
0 ریال
خارج شیفت
0 ریال
خارج شیفت
40,000 ریال
خارج شیفت
20,000 ریال
خارج شیفت
0 ریال
خارج شیفت
50,000 ریال
خارج شیفت
30,000 ریال
خارج شیفت
یک عدد فلفل کبابی
20,000 ریال
خارج شیفت
لیمو یا نارنج
15,000 ریال
خارج شیفت
10,000 ریال
خارج شیفت

غذای خانگی

50,000 ریال
خارج شیفت
سرو در ظرف آلومينيوم
1,600,000 ریال
خارج شیفت
سرو در ظرف آلومينيوم
1,400,000 ریال
خارج شیفت
250گرم کباب لقمه گوسفندي , سيب زميني
3,900,000 ریال
خارج شیفت
ميکس گوشت گوسفندي و گوساله , لپه,پياز داغ , ,آلو, زرشک, سبزيجات معطر
3,800,000 ریال
خارج شیفت
گوشت چرخ کرده گوساله,لپه,(6عدد)
3,400,000 ریال
خارج شیفت
سبزي کوکو ,گردو,زرشک(2 عدد)
2,700,000 ریال
خارج شیفت
گوشت جرخ کرده گوساله,قارچ,پنير,سس بشامل
3,800,000 ریال
خارج شیفت
خميرمخصوص,سس گوساله,قارچ,پنير (4عدد)
3,600,000 ریال
خارج شیفت
خميرمخصوص, کلم سفيد ,پياز,قارچ, جوانه ماش, هويج(6عدد)
2,700,000 ریال
خارج شیفت
2سيخ100گرمي کباب فيله گوساله, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,800,000 ریال
خارج شیفت
2سيخ100گرمي کباب سينه مرغ, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,400,000 ریال
خارج شیفت
1 سيخ کباب فيله گوساله, 1 سيخ کباب سينه مرغ, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,500,000 ریال
خارج شیفت
300گرم راسته گوساله, قارچ, شير, خامه, سيب زميني
3,800,000 ریال
خارج شیفت
300گرم ران مرغ, قارچ, شير,خامه, سيب زميني سرخ شده
3,400,000 ریال
خارج شیفت
150گرم زبان اسلايس شده, سس قارچ, سيب زميني تنوري, سبزيجات
3,800,000 ریال
خارج شیفت
500 گرم کشک بادنجان, سرو در ظرف سفالي
2,800,000 ریال
خارج شیفت
چرخ کرده ران گوساله,سس گوجه فرنگي و قارچ
3,500,000 ریال
خارج شیفت
200 گرم ميکس گوسفندي و گوساله , کته قالبي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
3,750,000 ریال
خارج شیفت
3,800,000 ریال
خارج شیفت
خمير بورک.پنير.شويد.گردو
2,400,000 ریال
خارج شیفت
1,800,000 ریال
خارج شیفت
1,200,000 ریال
خارج شیفت
2,700,000 ریال
خارج شیفت
500 گرم سالاد الويه مرغ
2,700,000 ریال
خارج شیفت

ته چین

0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, ران مرغ, بادنجان
3,600,000 ریال
خارج شیفت
0/5پرس برنج, ته چين قالبي, سينه مرغ, بادنجان
3,600,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج باقالي, ته چين قالبي, 500گرم ماهيچه گوسفندي
9,200,000 ریال
خارج شیفت
0/5پرس برنج باقالي, ته چين قالبي, 500 گرم دست گوسفندي
9,200,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 250 گرم کوبيده کاردي
4,200,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 250 گرم کوبيده کاردي مخصوص
4,500,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 200 گرم لقمه
4,000,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 350 گرم جوجه سينه
4,150,000 ریال
خارج شیفت
0/5پرس برنج, ته چين قالبي, 350 گرم جوجه ران
4,150,000 ریال
خارج شیفت
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي
1,350,000 ریال
خارج شیفت

چلو / پلو / کته

950,000 ریال
خارج شیفت
1,000,000 ریال
خارج شیفت
1,100,000 ریال
خارج شیفت
1,100,000 ریال
خارج شیفت
1,100,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب شیشلیک شاندیز
500گرم راسته با استخوان
9,300,000 ریال
خارج شیفت
چلو جوجه کباب با استخوان
4,200,000 ریال
خارج شیفت
چلوکباب کنجه(بره)
350گرم راسته بره مزه دار شده
8,300,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب کاردی
250 گرم خرده راسته گوسفندي
3,900,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب لقمه زعفرانی
200 گرم خرده راسته گوسفندي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب برگ مخصوص شمشیری
300 گرم راسته گوسفندي
8,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب سلطانی
200گرم راسته گوسفندي 200گرم لقمه
7,500,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب برگ مخصوص
200گرم راسته گوسفندي
6,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب فیله مخصوص شمشیری
300گرم فيله گوسفندي
8,300,000 ریال
خارج شیفت
چلو کباب کاردی مخصوص
250گرم کوبيده 100 گرم جوجه
4,200,000 ریال
خارج شیفت
چلو جوجه سینه شمشیری
350گرم سينه جوجه
3,900,000 ریال
خارج شیفت
چلو جوجه ران مخصوص
350گرم ران جوجه
3,900,000 ریال
خارج شیفت
باقلا پلو با ماهیچه
500گرم ماهيچه گوسفندي
8,900,000 ریال
خارج شیفت
باقلا پلو با گوشت بره
500گرم دست گوسفندي
8,900,000 ریال
خارج شیفت
باقلا پلو با مرغ ران
3,350,000 ریال
خارج شیفت
شیرین پلو با مرغ ران
خلال نارنج, خلال پسته, خلال بادام
3,400,000 ریال
خارج شیفت
آلبالو پلو با مرغ ران
خلال پسته, خلال بادام
3,500,000 ریال
خارج شیفت
آلبالو پلو باگوشت بره
500 گرم دست گوسفندي , خلال پسته, خلال بادام
9,300,000 ریال
خارج شیفت
زرشک پلو با مرغ ران
ران مرغ, هويج پخته,بادنجان
3,300,000 ریال
خارج شیفت
شیرین پلو با مرغ سینه
خلال نارنج, خلال پسته, خلال بادام
3,400,000 ریال
خارج شیفت
آلبالو پلو با مرغ سینه
خلال پسته, خلال بادام
3,500,000 ریال
خارج شیفت
زرشک پلو با مرغ سینه
سينه مرغ, هويج پخته,بادنجان
3,300,000 ریال
خارج شیفت
باقالا پلو با مرغ سینه
3,350,000 ریال
خارج شیفت
باقالا پلو با ماهی
450گرم ماهي قزل آلا سرخ شده , کوکوسبزي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
آلبالوپلو با ماهیچه
500 گرم ماهيچه , خلال بادام,خلال پسته
9,300,000 ریال
خارج شیفت
ته چین مرغ ران
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, ران مرغ, بادنجان
3,600,000 ریال
خارج شیفت
ته چین مرغ سینه
0/5پرس برنج, ته چين قالبي, سينه مرغ, بادنجان
3,600,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با ماهیچه
0/5 پرس برنج باقالي, ته چين قالبي, 500گرم ماهيچه گوسفندي
9,200,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با بره
0/5پرس برنج باقالي, ته چين قالبي, 500 گرم دست گوسفندي
9,200,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با کاردی
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 250 گرم کوبيده کاردي
4,200,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با کاردی مخصوص
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 250 گرم کوبيده کاردي مخصوص
4,500,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با لقمه
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 200 گرم لقمه
4,000,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با جوجه سینه
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي, 350 گرم جوجه سينه
4,150,000 ریال
خارج شیفت
ته چین با جوجه ران
0/5پرس برنج, ته چين قالبي, 350 گرم جوجه ران
4,150,000 ریال
خارج شیفت
ته چین ساده
0/5 پرس برنج, ته چين قالبي
1,350,000 ریال
خارج شیفت
چلوی ساده
950,000 ریال
خارج شیفت
چلو زرشک
1,000,000 ریال
خارج شیفت
چلوشیرین
1,100,000 ریال
خارج شیفت
چلوآلبالو
1,100,000 ریال
خارج شیفت
باقالا پلو ساده
1,100,000 ریال
خارج شیفت
نان سنگگ اضافه
50,000 ریال
خارج شیفت
دمی گوجه با نیمرو
سرو در ظرف آلومينيوم
1,600,000 ریال
خارج شیفت
دمی گوجه ساده
سرو در ظرف آلومينيوم
1,400,000 ریال
خارج شیفت
کته بازاری
250گرم کباب لقمه گوسفندي , سيب زميني
3,900,000 ریال
خارج شیفت
کوفته تبریزی
ميکس گوشت گوسفندي و گوساله , لپه,پياز داغ , ,آلو, زرشک, سبزيجات معطر
3,800,000 ریال
خارج شیفت
شامی پوک
گوشت چرخ کرده گوساله,لپه,(6عدد)
3,400,000 ریال
خارج شیفت
کوکو سبزی
سبزي کوکو ,گردو,زرشک(2 عدد)
2,700,000 ریال
خارج شیفت
لازانیا
گوشت جرخ کرده گوساله,قارچ,پنير,سس بشامل
3,800,000 ریال
خارج شیفت
پیراشکی گوشت
خميرمخصوص,سس گوساله,قارچ,پنير (4عدد)
3,600,000 ریال
خارج شیفت
اسپرینگ رول
خميرمخصوص, کلم سفيد ,پياز,قارچ, جوانه ماش, هويج(6عدد)
2,700,000 ریال
خارج شیفت
کباب چوبی گوشت
2سيخ100گرمي کباب فيله گوساله, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,800,000 ریال
خارج شیفت
کباب چوبی مرغ
2سيخ100گرمي کباب سينه مرغ, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,400,000 ریال
خارج شیفت
کباب چوبی میکس
1 سيخ کباب فيله گوساله, 1 سيخ کباب سينه مرغ, سبزيجات, سيب زميني تنوري
3,500,000 ریال
خارج شیفت
بیف استراگانف
300گرم راسته گوساله, قارچ, شير, خامه, سيب زميني
3,800,000 ریال
خارج شیفت
چیکن استراگانف
300گرم ران مرغ, قارچ, شير,خامه, سيب زميني سرخ شده
3,400,000 ریال
خارج شیفت
خوراک زبان قارچ
150گرم زبان اسلايس شده, سس قارچ, سيب زميني تنوري, سبزيجات
3,800,000 ریال
خارج شیفت
کشک بادمجان
500 گرم کشک بادنجان, سرو در ظرف سفالي
2,800,000 ریال
خارج شیفت
ماکارونی خانگی
چرخ کرده ران گوساله,سس گوجه فرنگي و قارچ
3,500,000 ریال
خارج شیفت
کباب تابه با کته
200 گرم ميکس گوسفندي و گوساله , کته قالبي
3,700,000 ریال
خارج شیفت
کباب تابه با دمی گوجه
3,750,000 ریال
خارج شیفت
استیک ران مرغ (تندوری)
3,800,000 ریال
خارج شیفت
بورک پنیری
خمير بورک.پنير.شويد.گردو
2,400,000 ریال
خارج شیفت
آب دوغ خیار
1,800,000 ریال
خارج شیفت
کته ساده .
1,200,000 ریال
خارج شیفت
سوسیس بندری
2,700,000 ریال
خارج شیفت
سالاد الویه economy
500 گرم سالاد الويه مرغ
2,700,000 ریال
خارج شیفت
جوجه ترش
350گرم جوجه ران, رب انار , گردو , آب انار, سبزيجات محلي
3,800,000 ریال
خارج شیفت
خوراک برگ مخصوص
200گرم راسته گوسفندي
5,600,000 ریال
خارج شیفت
خوراک کنجه(بره)
7,900,000 ریال
خارج شیفت
جوجه کباب با استخوان
900گرم جوجه کامل
3,800,000 ریال
خارج شیفت
خوراک ماهی قزل آلا
450 گرم ماهي قزل آلا
3,300,000 ریال
خارج شیفت
خوراک برگ مخصوص شمشیری
300 گرم راسته گوسفندي
7,600,000 ریال
خارج شیفت
خوراک سلطانی
200گرم راسته گوسفندي 200 گرم لقمه
7,100,000 ریال
خارج شیفت
خوراک شیشلیک شاندیز
500گرم راسته با استخوان
8,900,000 ریال
خارج شیفت
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
350 گرم ران جوجه
3,500,000 ریال
خارج شیفت
خوراک جوجه کباب شمشیری (سینه)
350 گرم سينه جوجه
3,500,000 ریال
خارج شیفت
خوراک کوبیده کاردی مخصوص
250گرم کوبيده,100گرم جوجه
3,800,000 ریال
خارج شیفت
خوراک کوبیده کاردی
250گرم خرده راسته گوسفندي
3,500,000 ریال
خارج شیفت
خوراک لقمه زعفرانی
200گرم خرده راسته گوسفندي
3,300,000 ریال
خارج شیفت
خوراک فیله مخصوص شمشیری
300گرم فيله گوسفندي
7,900,000 ریال
خارج شیفت
خوراک مرغ سینه
2,700,000 ریال
خارج شیفت
خوراک مرغ ران
2,700,000 ریال
خارج شیفت
خوراک گوشت بره
500گرم دست گوسفندي
8,400,000 ریال
خارج شیفت
خوراک ماهیچه
500گرم ماهيچه گوسفندي
8,400,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی (پنجشنبه)
3,150,000 ریال
خارج شیفت
قیمه نثار قزوینی(جمعه)
180گرم دست گوسفندي.خلال نارنج.بادام پرک.زرشک
3,750,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت غوره بادمجان سفالی(شنبه)
نصف جوجه900گرمي, بادنجان, باميه, غوره, پخت در ظرف سفالي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت قیمه بادمجان(سه شنبه)
100 گرم گوشت دست گوسفندي بادنجان ,گوجه
3,150,000 ریال
خارج شیفت
لوبیا پلو با گوشت(دوشنبه)
120گرم گوشت گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت قیمه سیب زمینی(سه شنبه)
100 گرم دست گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت قورمه سبزی(یکشنبه)
100 گرم دست گوسفندي
3,000,000 ریال
خارج شیفت
چلو خورشت فسنجان با مرغ(پنج شنبه)
1/4 جوجه 900گرمي,گردو رب انار ملس
3,000,000 ریال
خارج شیفت
عدس پلو (چهارشنبه)
100گرم مغز ران گوساله, کشمش, خلال هويج, خرما
3,000,000 ریال
خارج شیفت
سوپ روز
شير, خامه, جوپرک, تره فرنگي, هويج, نخودفرنگي, مرغ ساطوري
800,000 ریال
خارج شیفت
سالاد فصل
650,000 ریال
خارج شیفت
زیتون پرورده
150 گرم
900,000 ریال
خارج شیفت
برانی بادمجان
150 گرم
700,000 ریال
خارج شیفت
ترشی انبه
700,000 ریال
خارج شیفت
ماست وخیار
150 گرم
600,000 ریال
خارج شیفت
سوپ ورمیشل
800,000 ریال
خارج شیفت
ته دیگ خورشتی
4 تيکه ته ديگ و 100 گرم قيمه و 100 گرم فسنجان بدون گوشت
1,100,000 ریال
خارج شیفت
دلستر هلو
270,000 ریال
خارج شیفت
زیرو
218,000 ریال
خارج شیفت
کوکاخانواده
300,000 ریال
خارج شیفت
فانتاخانواده
300,000 ریال
خارج شیفت
سون آپ خانواده
300,000 ریال
خارج شیفت
زیروخانواده
300,000 ریال
خارج شیفت
دلستر لیمو
270,000 ریال
خارج شیفت
دلستر استوایی
270,000 ریال
خارج شیفت
دوغ0/5لیتری
300,000 ریال
خارج شیفت
آب معدنی کوچک
46,000 ریال
خارج شیفت
کوکا
218,000 ریال
خارج شیفت
فانتا
218,000 ریال
خارج شیفت
سون آپ
218,000 ریال
خارج شیفت
ظرف
95,000 ریال
خارج شیفت
ظرف ماکروویو خانگی (مخصوص)
95,000 ریال
خارج شیفت
ظرف ابمرغ اضافه
20,000 ریال
خارج شیفت
پیاز اضافه
0 ریال
خارج شیفت
سماق اضافه
0 ریال
خارج شیفت
بادمجان اضافه
40,000 ریال
خارج شیفت
ظرف ابگوشت اضافه
20,000 ریال
خارج شیفت
سس قرمز
0 ریال
خارج شیفت
ماست اضافه
50,000 ریال
خارج شیفت
قاشق اضافه
30,000 ریال
خارج شیفت
فلفل اضافه

یک عدد فلفل کبابی

20,000 ریال
خارج شیفت
لیمو اضافه

لیمو یا نارنج

15,000 ریال
خارج شیفت
گوجه اضافه
10,000 ریال
خارج شیفت