زندگينامه مرحوم حاج حسن شمشيري سالهاي نخست زندگي او ثروتمند شدن و شهرت يافتن او

حاج محمدحسن شمشيري (زاده: 1273 خورشيدي در تهران، درگذشت: 1340 خورشيدي در تهران) از بازاريان ثروتمند و متمول تهران و از برجسته‌ترين حاميان جبهه ملي که کمک‌هاي مالي او به دکتر مصدق در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، نقش به سزايي در موفقيت‌هاي اين نهضت داشت. وي که به خاطر اهتمام در خريد اوراق قرضه در واقعه چاپ اوراق قرضه ملي توسط دولت دکتر مصدق و تشويق ديگران به خريد اين اوراق، با عنوان قهرمان قرضه ملي نيز معروف است، به دليل پايمردي و استقامت در پشتيباني از مصدق مدتي طعم زندان و تبعيد را نيز چشيد. وي همچنين صاحب چلوکبابي معروف شمشيري واقع در سبزه ميدان تهران محسوب مي‌شد که مرغوبيت غذاي آن براي سال‌ها زبانزد خاص و عام بود و مشتريان بسيار داشت. نام اين رستوران و بنيان‌گذار آن «حاجي شمشيري»، بارها به دلايل مختلف در تاريخ معاصر ايران ذکر گرديده‌است.